Đá bó gốc xây 10x15x60cm
1701910408_da-bo-go-cay-den
1701910416_z3351199991350_9e5c914857e7f67076f152ad5c1c1ca6
1701910423_z3351199982411_7280eb34c594d0b5243009fb186cd2a2
Đá bó gốc xây 10x15x60cm

Đá bó gốc xây 10x15x60cm

70.000 đ
90.000 ₫

Chi tiết sản phẩm

Giá bán theo m3 hoặc mét dài