đá cấp phối làm đường
đá cấp phối làm đường

đá cấp phối làm đường

Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Đá cấp phối là vật liệu sử dụng trong làm đường. Trong đá cấp phối đá dăm có vai trò là cốt liệu, đất dính và bột đá là chất kết dính.

Cấp phối đá dăm được chia làm 2 loại

- Cấp phối đá dăm 1: là tất cả các cỡ hạt được nghiền từ đá nguyên khai

- Cấp phối đá dăm 2: là cấp phối được nghiền từ đá nguyên khai, cuội sỏi. Trong đó cỡ hạt nhỏ hơn 2,36 mm

Thiết bị cơ điện tử: https://thietbidienhaky.com/