Bể chậu đá cảnh nguyên khối
1702370046_chau-da-bonsai-8-600x600
1702370046_chau-da-bonsai-9-600x600
1702370046_chau-da-canh
1702370046_f_b__i_m_g_1699750355438
1702370046_f_b__i_m_g_1699750361224(2)
1702370046_f_b__i_m_g_1699750372836
1702370046_f_b__i_m_g_1699750378317(2)
1702370046_f_b__i_m_g_1699750390837
Bể chậu đá cảnh nguyên khối

Bể chậu đá cảnh nguyên khối

10.000.000 đ

Chi tiết sản phẩm

Bể chậu đá cảnh nguyên khối.