Hà Nội sẽ lát vỉa hè bằng đá tự nhiên có tuổi thọ 70 năm

Hà Nội sẽ lát vỉa hè bằng đá tự nhiên có tuổi thọ 70 năm TPO - Theo chỉ đạo từ nay trở đi, tại các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội, vật liệu lát vỉa hè, bó vỉa sẽ chỉ dùng vật liệu tự nhiên, có kết cấu bền vững, có tuổi thọ sử dụng 50-70 năm.

Sử dụng đá lát vỉa hè, đá bó vỉa hè để thay thế gạch tại Hà Nội

Ngày 7/9, Sở Xây Dựng Hà Nội đã tổ chức cuộc họp về việc sản xuất và cung cấp vật liệu lát hè trên địa bàn. Theo kết quả khảo sát của cơ quan chức năng, hiện nay tại Hà Nội nhiều giai đoạn cải tạo, nâng cấp, vật liệu lát hè được sử dụng phổ biến là gạch block tự chèn, tiếp đó là gạch bê tông xi măng và gạch Terazzo. Bó ô trồng cây chủ yếu xây bằng gạch chỉ không trát. Tuy nhiên thực tế nhiều tuyến phố hiện nay đang xuống cấp gây ảnh hưởng đến việc đi lại an toàn của người đi bộ và cảnh quan, văn minh đô thị. 

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do nhiều nhà sản xuất cung cấp vật liệu lát hè nêu trên sử dụng công nghệ sản xuất chế tạo khác nhau, chất lượng không đồng đều. Nền hè chưa đảm bảo chất lượng do thiếu sót trong công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu vật tư, vật liệu và giám sát thi công các chủ đầu tư…

“Tại nhiều tuyến phố, gạch lát được vài tháng là bắt đầu mất màu và xuất hiện hiện tượng rỗ mặt. Kết quả, sau vài cơn mưa là bám rêu mốc, không an toàn và mất mỹ quan đô thị. Khả năng chịu tải rất kém, xe tải nhẹ cỡ 1 tấn leo lên là vỡ hết gạch. Độ bền cũng ở mức thấp, gạch lát loại tốt nhất cũng chỉ 3-4 năm là phải thay, dẫn tới tình trạng lấp xuống, đào lên liên tục gây nhiều bức xúc”, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết.

Theo Sở Xây dựng, để đảm bảo tính đồng bộ, văn minh và sử dụng lâu bền các công trình hạ tầng, ngày 23/4/2016, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các dự án hạ tầng trên địa bàn thành phố phải thiết kế đồng bộ hào kỹ thuật hạ ngầm đường dây, cáp điện lực, viễn thông, cấp nước… Trong đó, yêu cầu vật liệu lát vỉa hè, bó vỉa là vật liệu tự nhiên, kết cấu bền vững đảm bảo sử dụng 50-70 năm. 

Đối với các diện tích đất không đảm bảo kích thước hình học theo quy định, phải thu hồi ngay, không để tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau khi hoàn thành dự án…

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi tới các đơn vị sản xuất, cung cấp vật liệu lát hè trên địa bàn thành phố đề nghị xây dựng phương án sản xuất phù hợp với quy định hiện hành. Sở Xây dựng cũng đã 2 lần mời các doanh nghiệp tới làm việc để truyền tải thông điệp trên của thành phố, đề nghị doanh nghiệp hợp tác với Hà Nội, chuyển đổi mô hình sản xuất, cung cấp các loại vật liệu mới cho thành phố. Được biết, giá thành lát đá vỉa hè dưới 500.000 đồng/m2. 

“Trước mắt, tại 12 quận nội thành, thành phố sẽ không chấp nhận dùng các loại gạch kém chất lượng như trước đây mà chủ yếu dùng đá tự nhiên. Quy định này cũng sẽ giúp chấm dứt tình trạng các chủ đầu tư dự án hạ tầng trên địa bàn Hà Nội mạnh ai nấy làm, mỗi tuyến phố một kiểu gạch lát hè. Doanh nghiệp cung cấp vật liệu lát hè phù hợp sẽ được Sở Xây dựng công nhận, niêm yết giá công khai để các chủ đầu tư lựa chọn”, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết.

 

An over the stove microwave is a great way to save space in your kitchen. It's perfect for those who don't have a lot of countertop space or just want to free up some space in the kitchen. However, with so many different models available, it can be hard to decide which one is the best for your needs. That's why we've put together this blog post to help you find the best over stove microwave for your kitchen. We'll look at some of the top models available and highlight their key features, so you can make an informed decision.


1. What is an over-the-stove microwave?

An over-the-stove microwave is a type of microwave oven that is installed above the stove. It is designed to save space in your kitchen while providing quick and easy access to your food. This type of microwave is ideal for small kitchens where counter space is limited. An over-the-stove microwave is also perfect for those who want to keep their cooking area clean and uncluttered. This type of microwave is often designed to be built into a cabinet, which allows it to blend seamlessly with your kitchen decor. Moreover, an over-the-stove microwave is typically fitted with a ventilation system that can help to remove cooking odors and smoke from the kitchen. This feature can be a huge help in keeping your kitchen smelling fresh and clean. When shopping for an over-the-stove microwave, you will find a variety of sizes, designs, and features to choose from, so you can find an option that will meet your specific needs.


2. Features to consider when choosing an over-the-stove microwave

Choosing an over-the-stove microwave can be a great option for many homeowners, as it saves counter space and provides easy access for cooking. There are several features to consider when selecting an over-the-stove microwave for your kitchen. Firstly, consider the size of the microwave and how it will fit in the designated space above your stove. Be sure to measure the area carefully before making a purchase to ensure proper fit. Secondly, consider the wattage of the microwave, as this will affect how quickly and efficiently it will cook your food. Higher wattage microwaves will typically cook food faster, but will also consume more energy. Thirdly, consider the features and functions of the microwave. Many models come equipped with various cooking options, such as defrosting, reheating, and cooking specific types of food. Some models also have built-in ventilation systems, which can help to improve air quality in your kitchen. Lastly, consider the overall design and aesthetics of the microwave. You want to choose a model that fits well with the style and decor of your kitchen, as it will be a prominent feature above your stove. Look for options that are available in various colors and finishes to ensure that you find the perfect match for your space.


3. Top picks for over-the-stove microwaves

When it comes to finding the best over-the-stove microwave for your kitchen, there are a few key features you should consider. Firstly, you should look for a microwave that has a good ventilation system. This is important because it will help to prevent the build-up of steam and smoke in your kitchen. Secondly, you should look for a microwave that has a good cooking power. This will ensure that your food is cooked quickly and evenly. Thirdly, you should consider the size of the microwave. You will want to make sure that it fits in the space above your stove and that it is the right size for your cooking needs. With these factors in mind, here are our top picks for over-the-stove microwaves:

  • 1. GE Profile 2.1 cu. ft. Over-the-Range Microwave: This microwave has a powerful 1000-watt cooking power and a 400 CFM ventilation system. It also has a spacious 2.1 cubic feet capacity and a sleek stainless steel design.
  • 2. Whirlpool 1.9 cu. ft. Over-the-Range Microwave: This microwave has a 300 CFM ventilation system and a powerful 1000-watt cooking power. It also has a large 1.9 cubic feet capacity and a fingerprint-resistant stainless steel finish.
  • 3. LG 1.7 cu. ft. Over-the-Range Microwave: This microwave has a powerful 1000-watt cooking power and a 300 CFM ventilation system. It also has a sleek black stainless steel finish and a 1.7 cubic feet capacity. No matter which option you choose, each of these over-the-stove microwaves is sure to make cooking a breeze in your kitchen.


4. Conclusion.

We hope this article has helped you discover the best over stove microwave for your kitchen. We know that choosing the right microwave can be overwhelming, but with our research and recommendations, we hope we've made the process easier for you. We understand the importance of finding the perfect appliance to suit your needs while still fitting into your budget. Whether you're aiming for a sleek look or a functional design, our top picks won't disappoint. We hope this guide has been helpful, and if you have any questions or comments, please feel free to reach out to us at Wild Kitchen.

img-logo