Mỏ đá Công ty Tiến Thịnh tại Hà Trung bị tạm dừng hoạt động do phát hiện hang động

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản về việc tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá vôi, nơi phát hiện hang động thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Tiến Thịnh.

Trước đó, ngày 22/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã có biên bản kiểm tra hiện trường, cùng với đó là ý kiến của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, UBND huyện Hà Trung, UBND xã Hà Long, Trưởng thôn Gia Miêu, Công ty TNHH Tiến Thịnh và các tài liệu có liên quan.

Phát hiện hang động, Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng khai thác khoáng sản - 1

Núi Đụn, xã Hà Long, huyện Hà Trung (Ảnh: Ngư Phúc).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; yêu cầu Công ty TNHH Tiến Thịnh tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực núi Đụn, xã Hà Long.

Khu vực này trước đó đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất từ ngày 22/12/2014.

Việc tạm dừng nêu trên để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá cụ thể, toàn diện đối với hang động phát hiện tại núi Đụn theo quy định; thời gian tạm dừng khai thác kể từ ngày 15/4.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Hà Trung, các nhà khoa học và các ngành, đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện về quy mô, giá trị, ý nghĩa lịch sử, văn hóa, di sản, du lịch (nếu có) đối với hang động tại núi Đụn.

Phát hiện hang động, Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng khai thác khoáng sản - 2

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng khai thác khoáng sản tại núi Đụn (Ảnh: Ngư Phúc).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trường hợp hang động nêu trên cần phải bảo vệ theo quy định của pháp luật về văn hóa, đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh xem xét, khoanh định vào khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản để thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Hà Trung được giao chỉ đạo các phòng chức năng, UBND xã Hà Long kiểm tra, giám sát quá trình tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nêu trên của Công ty TNHH Tiến Thịnh đảm bảo theo quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, rà soát, đánh giá, giải quyết các vấn đề có liên quan nêu trên, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.