Thanh Hóa đấu giá mỏ đất 1.878 tỷ tại Nông Cống

Theo đó, Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm giải phóng mặt bằng khu vực mỏ và hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy định của pháp luật; trong trường hợp không thực hiện được việc bồi thường giải phóng mặt bằng, không hoàn thiện được hồ sơ thuê đất theo quy định thì bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và không được nhận lại tiền đặt cọc.

Về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Nông Cống được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2520/QĐ- UBND ngày 14 tháng 7 năm 2023, vị trí khu đất được quy hoạch sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS), có trong danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2024 (số thứ tự 11, mục II.2.1, phụ biểu số V).

anh(1).jpg
Mỏ đất xã Tượng Sơn (Ảnh minh họa)

Giá khởi điểm để xác định tiền đặt trước của mỏ đất này là 1,878 tỷ đồng. Giá khởi điểm để đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) R = 3%. Bước giá để đấu giá là 0,05%. Tiền đặt trước cho một bộ hồ sơ tham gia đấu giá là 375,6 triệu đồng. Phí tham gia đấu giá là 8 triệu đồng/hồ sơ. Mỏ đất trên được đấu giá trực tuyến, với phương thức trả giá lên.

Về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, hợp đồng dịch vụ đấu giá, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và ký hợp đồng dịch vụ đấu giá theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước và sau cuộc đấu giá; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính xác của số liệu tính toán, các nội dung tham mưu, đề xuất trong phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định này.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa triển khai các công việc, hồ sơ thủ tục tiếp theo để đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống theo phương án đấu giá đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo công khai, minh bạch; tuyệt đối không được có hành vi cản trở hoạt động đấu giá để tiêu cực, lợi ích nhóm, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

UBND huyện Nông Cống có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật; đồng thời, thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tuyết Trang